Στην Attica Green Expo, θα φιλοξενηθούν επίλεκτοι Δημόσιοι Φορείς οι οποίοι με έμπρακτους τρόπους αποδεικνύουν καθημερινά πως έχουν ενεργή περιβαλλοντική συνείδηση καθώς και Εταιρίες οι οποίες κάνουν πράξη αυτό που ονομάζουμε πράσινο επιχειρείν μέσα από πρωτοβουλίες που συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της πράσινης οικονομίας στην Ελλάδα.

Παρασκευή 3 & Σάββατο 4 Ιουνίου 2022, από τις 09:00 ως τις 21:00 στο χώρο πολλαπλών χρήσεων - Μετρό Συντάγματος

Στον χώρο των εκδηλώσεων οι συμμετέχοντες, θα παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ενώ θα προβάλλονται νέες οικολογικές πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, και τις δύο ημέρες θα υπάρχουν Eco Panels με στελέχη από επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς συζητώντας για την σημαντικότητα της βιώσιμης ανάπτυξης, την διαχείριση αγαθών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την ανακύκλωση, την δεντροφύτευση μέχρι και τα οφέλη του Vegan τρόπου ζωής.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΨΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο